Kategori: Aktuellt

SÅGVERKSPROCESSEN

Ny litteratur med mål att stärka branschens kompetens!  Svenskt Trätekniskt Forum, STTF har under de

LIGNA

Kostnadsfri entré till LIGNA 15 – 19 maj 2023 i Hannover Genom ett samarbete med

Styrelsemöte i Rosersberg

Styrelsen har hållit ett första möte efter årsstämman och många strategiska frågor behandlas under dessa