Medlemskap

Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.

Medlemskap i STTF

Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum har i dag ett stort antal medlemmar som representerar alla delar av den träindustriella näringen, allt från råvara till färdig produkt. Dessutom representeras föreningen av medlemmar inom branschorganisationer samt utbildningsinstitutioner.

Du kan anmäla medlemskap direkt från vår webbplats. Var vänlig använd formuläret nedan för din ansökan. 

Vid anmälan om medlemskap godkänner du att Svenskt Trätekniskt Forum hanterar dina personuppgifter enligt de regler som finna angivna i förenings policy.

Läs policyn här (intigritetspolicy).

Medlemsavgift

Medlemskapet i Svenskt Trätekniskt Forum kostar 825 kr per år för icke pensionärer och 185 kr för pensionärer (ålders).

Ändamål

Föreningen har till ändamål:

  • att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling.
  • att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.

Stadgar

Här kan du läsa om föreningens (stadgar).

Föreningens värderingar

Här kan du läsa om föreningens (värderingar).

Medlemskap

I föreningen ingår medlemmar och hedersmedlemmar.
Till medlem kan väljas personer verksamma inom eller intresserade av den trämekaniska industrin.
Till hedersmedlem kan personer utses som är eller har varit av betydande nytta för föreningen och/eller branschen.

Ansök om medlemskap