KOMPETENSDAG

STTF:S KOMPETENSDAG Träindustrins kompetensförsörjning – en fråga som berör oss alla! STTF inbjuder till en