Kontakt

Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.

Kontaktuppgifter

Telefon: 070-336 17 94
E-post: info@sttf.info

Besöksadress

 Storgatan 93, 903 33 Umeå
Måndag – Fredag 08.00 – 17.00