Senaste nyheterna

STTF utbildar på Island!

Island består enbart av 3% skog men importerar en ansenlig mängd volym från Sverige, Finland och de Baltiska länderna. Intressent för kvalitetsbedömning av trävaror är stor och trä som material ökar allt mer inom den isländska byggsektorn. STTF har medverkat som föredragshållare i samband med skog & träindustriell vecka som Lantbruksuniversitetet arrangerat (v 41). På...

Sawtecdagarna 2022

Sawtecdagarna kommer genomföras på följande datum och platser under våren 2022. Örebro 9-10/3 Umeå 23-24/3 Ronneby 6-7/4 Mer information om Sawtec hittar ni på deras hemsida www.sawtec.se

Sågverksindustrins nuvarande & framtida kompetensutveckling – slutrapport

Under år 2019/2020 genomförde Svenskt Trätekniskt Forum en analys som delfinansierades via Tillväxtverket i enlighet med ovanstående rubrik. Av rapporten framgår det att sågverksbranschen står inför stora utmaningar när det gäller den framtida kompetensförsörjningen. Vi kan bl.a. peka på stora pensionsavgångar, brist på kompetensgivare, svårighet att avvara personal samt ett begränsat utbud av relevanta utbildningsaktiviteter...

Om STTF

Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den svenska trämekaniska industrin. STTF har sedan många år instiftat en fond vars medel skall användas till att främja den tekniska och ekonomiska utvecklingen inom den svenska sågverksindustrin eller närbesläktade industrier på det trätekniska området. Genom samarbete med Svenskt Trä har extra medel tillförts.

Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum har i dag ett stort antal medlemmar som representerar alla delar av den träindustriella näringen, allt från råvara till färdig produkt. Dessutom representeras föreningen av medlemmar inom branschorganisationer samt utbildningsinstitutioner.

Kommande event

Sawtecdagarna Umeå

onsdag mars 23 - 08.30

Sawtecdagarna Örebro

onsdag mars 9 - 08.00

Sawtecdagarna Ronneby

onsdag april 6 - 08.30

Ansök om medlemskap

Du kan anmäla medlemskap direkt från vår webbplats. Var vänlig använd formuläret via knappen för din ansökan.