KOMPETENSDAG

Träindustrins kompetensförsörjning – en fråga som berör oss alla!

STTF inbjuder till en temadag i Stockholm den 22 maj där vi får ta del av ett antal givande föredrag. Genom workshops ska vi tillsammans med branschkollegor utforma idéer och tankar kring kompetenshöjande processer.
 
Som moderator medverkar Tina Thörner, HR-chef på Moelven Edanesågen AB. Arrangemanget sker i samverkan med träindustrins branschorganisationer.

STTF-inbjudan-kompetensdag