Senaste nyheterna

Styrelsemöte i Rosersberg

Styrelsen har hållit ett första möte efter årsstämman och många strategiska frågor behandlas under dessa två dagar. Ett exempel var STTF:s medverkan i samband med Trä & Teknikmässan och hur vi kan öka mervärdet av ett medlemskap. Föreningen är engagerad i ett stort antal branschutvecklingsprojekt särskilt med inriktning mot kompetensförsörjning och viktigt är att vårt...

ELE Trävaru ab söker vd

ELE Trävaru AB är ett specialsågverk vars produkter levereras på en global marknad till kunder som förädlar dem vidare till exempelvis limfog, paneler och möbelvirke. Företaget är en del av den familjeägda ELE gruppen som också omfattar ett betydande skogsinnehav som förvaltas av ELE Skog AB samt emballageföretaget ELE Forsa AB. Dina arbetsuppgifter Som VD för...

STTF:s årsmöte

Fredagen den 29 april kl. 10.00 höll STTF sitt årsmöte digitalt via Teams. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar innehöll programmet  föredrag av Setra Groups VD Katarina Levin samt Skogsindustriernas marknadsanalytiker Christian Nielsen. STTF presenterade några av de pågående och kommande projekten inom föreningen. Nedan finner ni årsmötesprotokoll och samtliga presentationer.   Årsmötesprotokoll STTF 2022 File size: 1.33...

Om STTF

Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den svenska trämekaniska industrin. STTF har sedan många år instiftat en fond vars medel skall användas till att främja den tekniska och ekonomiska utvecklingen inom den svenska sågverksindustrin eller närbesläktade industrier på det trätekniska området. Genom samarbete med Svenskt Trä har extra medel tillförts.

Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum har i dag ett stort antal medlemmar som representerar alla delar av den träindustriella näringen, allt från råvara till färdig produkt. Dessutom representeras föreningen av medlemmar inom branschorganisationer samt utbildningsinstitutioner.

Kommande event

Grundkurs i virkestorkning

tisdag september 20 - 00.00

TC-optimering

tisdag oktober 11 - 00.00

Valmatics 4.0. Fortsättning

tisdag november 8 - 00.00

Ansök om medlemskap

Du kan anmäla medlemskap direkt från vår webbplats. Var vänlig använd formuläret via knappen för din ansökan.