Senaste nyheterna

Sågverksindustrins nuvarande & framtida kompetensutveckling – slutrapport

Under år 2019/2020 genomförde Svenskt Trätekniskt Forum en analys som delfinansierades via Tillväxtverket i enlighet med ovanstående rubrik. Av rapporten framgår det att sågverksbranschen står inför stora utmaningar när det gäller den framtida kompetensförsörjningen. Vi kan bl.a. peka på stora pensionsavgångar, brist på kompetensgivare, svårighet att avvara personal samt ett begränsat utbud av relevanta utbildningsaktiviteter...

Svenskt Trätekniskt Forum – filmmaterial lagrat på Googles molntjänst!

Tord Segerdahl, känd branschman och f.d. rektor på Rikssågverksskolan I Skoghall har mer stor framgång filmat och arkiverat sågverksindustrins tillväxt och delar av detta gigantiska material har han donerat till STTF. Från STTF:s sida rekommenderar vi verkligen att våra medlemmar, men naturligtvis även alla andra som är verksamma inom branschen tar chansen och tittar på...

Sågverksindustrins nuvarande & framtida kompetensutveckling – slutrapport

Under år 2019/2020 genomförde Svenskt Trätekniskt Forum en analys som delfinansierades via Tillväxtverket i enlighet med ovanstående rubrik. Av rapporten framgår det att sågverksbranschen står inför stora utmaningar när det gäller den framtida kompetensförsörjningen. Vi kan bl.a. peka på stora pensionsavgångar, brist på kompetensgivare, svårighet att avvara personal samt ett begränsat utbud av relevanta utbildningsaktiviteter...

Om STTF

Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den svenska trämekaniska industrin. STTF har sedan många år instiftat en fond vars medel skall användas till att främja den tekniska och ekonomiska utvecklingen inom den svenska sågverksindustrin eller närbesläktade industrier på det trätekniska området. Genom samarbete med Svenskt Trä har extra medel tillförts.

Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum har i dag ett stort antal medlemmar som representerar alla delar av den träindustriella näringen, allt från råvara till färdig produkt. Dessutom representeras föreningen av medlemmar inom branschorganisationer samt utbildningsinstitutioner.

Kommande event

Inga event är inlagda

Ansök om medlemskap

Du kan anmäla medlemskap direkt från vår webbplats. Var vänlig använd formuläret via knappen för din ansökan.