Senaste nyheterna

Sawtecdagarna 2022

Sawtecdagarna kommer genomföras på följande datum och platser under våren 2022. Örebro 9-10/3 Umeå 23-24/3 Ronneby 6-7/4 Mer information om Sawtec hittar ni på deras hemsida www.sawtec.se

Sandåsa Timber AB söker säljare av sågade trävaror!

Sandåsa Timber AB är ett familjeägt företag med två sågverk, en träförädlingsanläggning samt en pelletsfabrik. Vi är idag 120 anställda och omsätter ca. 650 miljoner kronor om året. Vi är centralt belägna i Mälardalen med mycket goda kommunikationer och täta förbindelser till våra omgivande större städer, t.ex. 50 minuter med tåg till Stockholm.   Till vår träförädling i Strängnäs...

Sågverksindustrins nuvarande & framtida kompetensutveckling – slutrapport

Under år 2019/2020 genomförde Svenskt Trätekniskt Forum en analys som delfinansierades via Tillväxtverket i enlighet med ovanstående rubrik. Av rapporten framgår det att sågverksbranschen står inför stora utmaningar när det gäller den framtida kompetensförsörjningen. Vi kan bl.a. peka på stora pensionsavgångar, brist på kompetensgivare, svårighet att avvara personal samt ett begränsat utbud av relevanta utbildningsaktiviteter...

Om STTF

Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den svenska trämekaniska industrin. STTF har sedan många år instiftat en fond vars medel skall användas till att främja den tekniska och ekonomiska utvecklingen inom den svenska sågverksindustrin eller närbesläktade industrier på det trätekniska området. Genom samarbete med Svenskt Trä har extra medel tillförts.

Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum har i dag ett stort antal medlemmar som representerar alla delar av den träindustriella näringen, allt från råvara till färdig produkt. Dessutom representeras föreningen av medlemmar inom branschorganisationer samt utbildningsinstitutioner.

Kommande event

Sawtecdagarna Umeå

onsdag mars 23 - 08.30

Sawtecdagarna Örebro

onsdag mars 9 - 08.00

Sawtecdagarna Ronneby

onsdag april 6 - 08.30

Ansök om medlemskap

Du kan anmäla medlemskap direkt från vår webbplats. Var vänlig använd formuläret via knappen för din ansökan.