Senaste nyheterna

STTF utbildar på Island!

Island består enbart av 3% skog men importerar en ansenlig mängd volym från Sverige, Finland och de Baltiska länderna. Intressent för kvalitetsbedömning av trävaror är stor och trä som material ökar allt mer inom den isländska byggsektorn. STTF har medverkat som föredragshållare i samband med skog & träindustriell vecka som Lantbruksuniversitetet arrangerat (v 41). På...

Sawtecdagarna 2022

Framflyttat! Nytt datum kommer! Mer information om Sawtec hittar ni på deras hemsida www.sawtec.se

STTF:s styrelseledamot johan fröbel nominerad till årets träfluga

Fler nomineringar än någonsin tidigare har kommit in till årets Träfluga, priset vi delar ut till en person, en arbetsgrupp eller ett initiativ som bidragit till att utveckla hållbart byggande i trä under året. I hård konkurrens har juryn valt ut tre finalister: Johan Fröbel, Svenskt Trä, Per Karnehed, Karnehed Design & Construction samt Skellefteås...

Om STTF

Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den svenska trämekaniska industrin. STTF har sedan många år instiftat en fond vars medel skall användas till att främja den tekniska och ekonomiska utvecklingen inom den svenska sågverksindustrin eller närbesläktade industrier på det trätekniska området. Genom samarbete med Svenskt Trä har extra medel tillförts.

Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum har i dag ett stort antal medlemmar som representerar alla delar av den träindustriella näringen, allt från råvara till färdig produkt. Dessutom representeras föreningen av medlemmar inom branschorganisationer samt utbildningsinstitutioner.

Kommande event

Trä och Teknik

tisdag augusti 30 - 00.00

Ansök om medlemskap

Du kan anmäla medlemskap direkt från vår webbplats. Var vänlig använd formuläret via knappen för din ansökan.