Webbutbildningen Säkra sågverk har ny film

Webbutbildningen Säkra sågverk som producerades för en tid sedan av Prevent i samarbete med STTF har nu kompletterats med en filmsekvens om varselkläder och säkerhetsutrustning.

Filmen hittar ni under avsnittet ”Risker på sågverk”. Från STTF:s sida är det en förhoppning att företagen tar tillfället i akt och låter både nyanställd som befintlig personal ta del av utbildningen Säkra sågverk i syfte att öka säkerheten på arbetsplatsen.

Ni hittar webbutbildningen och samtliga filmer här www.sakrasagverk.se

Frågor om filmens upplägg, innehåll och inloggning besvaras av kansliet, info@sttf.info. alt kansliansvarige Niklas Eklund, 070 208 64 08.