Kategori: Aktuellt

Styrelsemöte i Rosersberg

Styrelsen har hållit ett första möte efter årsstämman och många strategiska frågor behandlas under dessa

STTF:s årsmöte

Fredagen den 29 april kl. 10.00 höll STTF sitt årsmöte digitalt via Teams. Förutom sedvanliga