Styrelsemöte i Rosersberg

Styrelsen har hållit ett första möte efter årsstämman och många strategiska frågor behandlas under dessa

ELE Trävaru ab söker vd

ELE Trävaru AB är ett specialsågverk vars produkter levereras på en global marknad till kunder

STTF:s årsmöte

Fredagen den 29 april kl. 10.00 höll STTF sitt årsmöte digitalt via Teams. Förutom sedvanliga