SÅGVERKSPROCESSEN

Ny litteratur med mål att stärka branschens kompetens!
 
Svenskt Trätekniskt Forum, STTF har under de senaste åren arbetat hårt med frågan om branschens nuvarande och framtida kompetensförsörjning och ett konkret exempel är de webbaserade utbildningsfilmerna. Nu har man tagit ett nytt steg och denna gång har man producerat ny kurslitteratur under rubriken ”Sågverksprocessen” som är en populärvetenskaplig beskrivning av de olika produktionsstegen på ett sågverk. Den nya litteraturen och vänder sig till nyanställda, vikarier eller t.o.m. till samtliga befattningshavare oavsett position.
 
Nu finns Sågverksprocessen för beställning i STTF:s webbutik, www.sttf.info/butik/, där även prisbild samt rabattsats framgår. Medlemmar (logga in) har alltid rabatt. Lärosäten beställer till självkostnadspris. Frågor angående boken, kontakta föreningens sekreterare på tel. 070 336 17 94 alt. e-post tomas@tuc.se.