Tidigare event

Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.
15 november 2023

Trämarknaden Karlstad

Arrangör: Svenskt Trä
4 oktober 2023

Exkursion Fiskarheden

Arrangör: STTF
31 maj 2023

Världsledande CT-skanning viktig för framtidens träindustri

Arrangör: Luleå tekniska universitet i Skellefteå.
23 mars 2023

Skogsindustridagarna 2023

Arrangör: Kiwa Sweden AB
7 december 2022

KO Society

Arrangör: Valutec AB
15 november 2022

Stora Trähus

Arrangör: NTT / woodnet