Tidigare event

Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.
15 april 2021

Årsmöte

Arrangör: STTF
31 augusti 2018

STTF på Trä & Teknik

Arrangör: STTF