Tidigare event

Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.
24 november 2021

Pneumatik i automatiserade system

Arrangör: Festo AB
9 november 2021

Modern industriell pneumatik

Arrangör: Festo AB
26 oktober 2021

Modern industriell pneumatik

Arrangör: Festo AB
10 juli 2021

Pneumatik i automatiserade system

Arrangör: Festo AB
15 april 2021

Årsmöte

Arrangör: STTF
31 augusti 2018

STTF på Trä & Teknik

Arrangör: STTF