Tidigare event

Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.
20 september 2022

Grundkurs i virkestorkning

Arrangör: Valutec AB
30 augusti 2022

Trä och Teknik

Arrangör: Svenska Mässan
24 november 2021

Pneumatik i automatiserade system

Arrangör: Festo AB
9 november 2021

Modern industriell pneumatik

Arrangör: Festo AB
26 oktober 2021

Modern industriell pneumatik

Arrangör: Festo AB
10 juli 2021

Pneumatik i automatiserade system

Arrangör: Festo AB