Tidigare event

Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.
7 december 2022

KO Society

Arrangör: Valutec AB
15 november 2022

Stora Trähus

Arrangör: NTT / woodnet
8 november 2022

Valmatics 4.0. Fortsättning

Arrangör: Valutec AB
2 november 2022

STTF Exkursion

Arrangör: Svenskt Trätekniskt Forum
11 oktober 2022

TC-optimering

Arrangör: Valutec AB
20 september 2022

Grundkurs i virkestorkning

Arrangör: Valutec AB