Världsledande CT-skanning viktig för framtidens träindustri

Start: 31 maj, 2023 00:00
Slut: 31 maj, 2023 00:00

Trä är ett viktigt byggnadsmaterial, nu och i framtiden, om vi ska lyckas nå de globala hållbarhetsmålen. Vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå finns utrustning för datortomografi (CT) och avancerad mätteknik inom världsledande träforskning. Med hjälp av tekniken kan industrin kartlägga trästockarnas egenskaper sekundsnabbt innan sågning, och därmed effektivisera nyttjandet av skogsråvara och optimera produktionen av högvärdiga träprodukter. Nu berättar och visar universitetet, i samarbete med träindustrin, hur forskningen går till och varför den är så viktig.
CT-labbet
Datortomograflaboratoriet har en medicinsk och en industriell CT-skanner som gör det möjligt att analysera trä utan att förstöra det. Analyser sker i kraftiga datorer som använder sig av bildbearbetning och artificiell intelligens (AI). Skannrarna kan anslutas till en torkugn som gör det möjligt att studera effekterna av industriell torkning på trä och sågat virke.

Processlabbet
Här finns en unik komprimeringsmaskin som kan härda ytan av träkomponenter så att de blir lika slitstarka som ek. Utöver det finns det en högtryckspress samt en träsvets där träkomponenter kan svetsas ihop genom att man gnider dem mot varandra med mycket hög hastighet. Svetsat trä ger en mycket stark fog men fungerar helt utan lim som kan vara miljöskadligt.
Program
11.30–11.45 CT-skanning och andra tekniker
Bror Sundqvist, verksamhetsledare inom träteknik, och Johannes Huber, forskare i träteknik, båda vid Luleå tekniska universitet

11.45–12.00 Vilken nytta gör träforskningen för industrin?
Johan Oja, teknisk chef på Norra Skog

12.00–12.15 Promenad över till labben

12.15–13.00 Visning av CT- och processlabben