STTF utbildar på Island!

Island består enbart av 3% skog men importerar en ansenlig mängd volym från Sverige, Finland och de Baltiska länderna. Intressent för kvalitetsbedömning av trävaror är stor och trä som material ökar allt mer inom den isländska byggsektorn. STTF har medverkat som föredragshållare i samband med skog & träindustriell vecka som Lantbruksuniversitetet arrangerat (v 41). På bild syns föreningens sekreterare presentera den nya handelssorteringen som även har översatts till isländska.