Styrelsemöte i Rosersberg

Styrelsen har hållit ett första möte efter årsstämman och många strategiska frågor behandlas under dessa två dagar. Ett exempel var STTF:s medverkan i samband med Trä & Teknikmässan och hur vi kan öka mervärdet av ett medlemskap. Föreningen är engagerad i ett stort antal branschutvecklingsprojekt särskilt med inriktning mot kompetensförsörjning och viktigt är att vårt budskap kommer till kännedom för både nuvarande och blivande medlemmar.