STTF:s årsmöte

Fredagen den 29 april kl. 10.00 höll STTF sitt årsmöte digitalt via Teams. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar innehöll programmet  föredrag av Setra Groups VD Katarina Levin samt Skogsindustriernas marknadsanalytiker Christian Nielsen. STTF presenterade några av de pågående och kommande projekten inom föreningen. Nedan finner ni årsmötesprotokoll och samtliga presentationer.

 

Årsmötesprotokoll STTF 2022

Årsmöte STTF

Setra satsar Katarina Levin

Marknadsanalys Christian Nielsen