STTF utbildar justerverkspersonal på ALA-sågverk

Många sågverk inser värdet av välutbildad personal och särskilt när det gäller kunskap om trä som material och kvalitetssortering av sågade trävaror. STTF har genomfört en utbildning för justerverkspersonalen vid Stora Enso ALA sågverk där man bl.a. har studerat den nya handelssorteringen ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. En nyttig övning både för erfaren personal och nya medarbetare.