STTF utbildar i Skinnskatteberg

Sttf har under många år utbildat studenter vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg i kvalitetsbedömning av trävaror. Efter ett års uppehåll pga. Corona-pandemin har utbildningen återupptagits. Under två dagar har kursdeltagarna studerat tabeller och definitioner, men även klassificerat virke utifrån den nya boken Handelssortering av trävaror. Förutom kvalitetssortering ingår även STTF:s och Svenskt Trä:s webbaserade utbildningsfilmer i kursplanen.