SCA Wood ab söker sågverkschef

Rundvik sågverk är ett av fem sågverk inom SCA Wood med ett eget hyvleri och ett beslut att investera i en pelletsanläggning. Sågverket har drygt 120 medarbetare som tillsammans bidrar med en årlig produktion på ca 330 000 kubikmeter sågat trä. Sågverkschefens arbetsuppgifter är att tillsammans med sågverksledningen och medarbetarna på sågverket driva den fortsatta utvecklingen av sågverket och vidareförädling. 

Som chef för enheten har du det övergripande ansvaret för verksamheten och dess resultat. Ditt fokus ligger på arbetsmiljö, utveckla människorna i organisationen och lönsamhet. De leder arbetet i ledningsgruppen för sågverkets olika funktioner, rapporterar till Affärsområdeschef för SCA Wood och ingår i SCA Woods ledningsgrupp.

Läs mer om tjänsten eller ansök här Sågverkschef (sca.com)