Sågverksindustrins nuvarande & framtida kompetensutveckling – slutrapport

Under år 2019/2020 genomförde Svenskt Trätekniskt Forum en analys som delfinansierades via Tillväxtverket i enlighet med ovanstående rubrik. Av rapporten framgår det att sågverksbranschen står inför stora utmaningar när det gäller den framtida kompetensförsörjningen. Vi kan bl.a. peka på stora pensionsavgångar, brist på kompetensgivare, svårighet att avvara personal samt ett begränsat utbud av relevanta utbildningsaktiviteter etc. Frågan om branschens kompetensutveckling är högt prioriterad och inom STTF:s styrelse  och målsättningen är att resultatet av projektet kommer att vidareutvecklas.

Slutrapport i enlighet med nedanstående bilaga.