Nytt projekt i samverkan mellan STTF och RISE – Automatsortering 2022

Ett likvärdigt projekt genomfördes år 2017 och nu är det dags för en uppföljning. Det nya projektet två tydliga mål: dels att utreda sorteringssystemens förmåga att optimera värdet av produktionen och därmed utreda om systemen har blivit bättre sedan senaste studien, som genomfördes 2017, och dels se skillnader mellan de sågverksspecifika reglerna och regelverket Handelssortering av trävaror, 2020. Studierna skall genomföras i samarbete med tillverkare och användare av systemen, med RISE som huvudman och med hjälp av STTF. De företag som är intresserade av att delta i projektet kan kontakta STTF:s sekreterare Tomas Ivarsson STTF alt. RISE projektledare Peter Funk.