Möte med NTT och Teknikhögskolan Linköping

Planeringen inför utbildningen Processoperatör sågverks- och pappersindustri har startat upp. Deltagarna läser på heltid under 1,5 år och leder till en yrkeshögskoleexamen (Kursstart januari 2023) . STTF har medverkat som rådgivare under förberedelsearbetet och kommer medverka som föredragshållare. Dessutom ingår man även i ledningsgruppen. Information om denna unika utbildning är oerhört viktig och på bild ser vi Malin Nylén projektansvarig vid Teknikhögskolan samtala med chefredaktören Nils Lindstrand NTT. Läs mer om utbildningen på; Processoperatör sågverks- och pappersindustri | YH-utbildning (teknikhogskolan.se)