Certifieringsutbildningar

Filtrera

Förkunskapsnivå
Utbildningsform
3 oktober

Certifierad virkessorterare

Sorteringstekniken utvecklas hela tiden och numera sker sorteringen av sågade trävaror med hjälp av teknik baserad på scanning. Kundspecifika produkter, digitalisering och närheten till slutkunden krä­ver tydliga regelverk. För att uppnå en säker kommunikation mellan säljare och köpare är det en förutsättning att sorteringsanvisningarna uppfattas på ett liknande sätt av båda parterna. En hög kunskapsnivå hos virkessorterare och marknadspersonal gör också att vi kan framhäva våra fina svenska träprodukter.Därför har Svenskt Trä och Svenskt Trätekniskt Forum, STTF, tillsammans tagit fram en ny utbildning som heter Certifierad Virkessorterareoch som är baserad på det nya regelverket Handelssortering av trävaror.Svenskt Trä och Svenskt Trätekniskt Forum, STTF, vill på detta sätt stötta sina medlemmar att lära sig mer om det nya regelverket.