Styrelse

 • Jarl Moritz, ordförande
 • Peter Funk, vice ordförande
 • Claes Andersson 
 • Johan Fröbel 
 • Patrik Wass
 • Åsa Rydell Blom
 • Katarina Levin
 • Kjell Markusson
 • Pernilla Gustafsson
 • Jon Lindberg
 • Maria Rylander
 • Mikael Svensson

Valnämnd

 • Urban Bodare, ordf
 • Bernt-Ove Andersson
 • Lennart Englund

Revisorer

 • Fredrik Andersson, Grant Thornton
 • Göran Persson

Revisorssuppleanter

 • Frida Bergenheim, Grant Thornton
 • Börje Fjällström

Kansli

 

Sekreterare

Tomas Ivarsson
Tfn: 070-336 17 94

 

Projektledare/Kanslist
Niklas Eklund
Tfn: 070-208 64 08

 

Ekonomi
Robert Andersson 
Tfn: 070-692 21 84

Adress

 

Storgatan 93
903 33 UMEÅ

 
Fax: 090-17 14 28
E-post: info@sttf.info
Postgiro: 19 36 06-1
Bankgiro: 5855-6291
Org nr: 802003-3505

Annonser

 

Besöksadress

Storgatan 93
903 33 UMEÅ
Sweden

Kontaka oss

Tel: 070-336 17 94
Fax: 090-17 14 28
E-post: info@sttf.info

Kansliet

Tomas Ivarsson (sekreterare): 070-336 17 94
Niklas Eklund (kansli/projektledare): 070-208 64 08
Robert Andersson (ekonomi): 070-692 21 84

Dela vår sida


© 2017 STTF
Information om cookies